Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler (Özet)

Yerleşim bölgenizi titizlikle seçiniz, imar planı ve yapı tekniğine uygun olmayan konut ve bölgeleri tercih etmeyiniz.
• Aile bireyleri arasında deprem eylem planı yapınız ve zaman zaman uygulayınız.
• Her oda için hayat üçgeni oluşturacağınız güvenli bir yerseçiniz.
• Dolap ve devrilebilecek eşyaları sabitleyiniz.
• Tüp, kombi, elektrikli termosifon vb. cihazları düşmeyecek şekilde bağlayınız.
Tezgah üzerinde ve raflarda kayabilecek eşyaların düşmesini önlemek için plastik tutucular kullanınız.
• Elektrik, gaz, su şebekelerine ait şalter ve vanaların yerlerini, nasıl kapatılacağını öğreniniz. Yangına karşı elektrik sigortalarını otomatik hale getiriniz.
İlk yardımı öğreniniz.
• Deprem çantası hazırlayınız ve kolay ulaşılabilecek bir yerde hazır tutunuz.
Deprem sonrası buluşma planı hazırlanmalı, acil telefon numaralarını not ediniz.

Deprem Öncesinde Alınacak Yapısal Önlemler

1. Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
2. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
3. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.
4. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
5. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
6. Mevcut binaların dayanıklılıkları arttırılmalıdır.
7. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Deprem Öncesinde Alınacak Bireysel Önlemler

Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:
1. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
2. Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.
3. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa,
çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.
4. Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.
5. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.
6. Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyalarımızın altına metal profil koyarak bunların kayması önlenmelidir.
7. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.
8. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir.
9. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirilmelidir.
10. Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlemeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır.
11. Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
12. Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.
13. Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir.
14. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.
15. Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlayacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.
16. Önemli evrakların (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.
17. Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır.
Bu cihazlar;
Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asılmalıdır.Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Resimleri

 • 0
  Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler 3 yıl önce

  Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 hafta önce

  Deprem Öncesinde, Deprem Sırasında ve Deprem Sonrasında Alınacak Önlemler Nasıl Davranmalıyız? Neler Yapmalıyız? Ödev Sunusu Slayt PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Depremin TanımıYer kabuğunun derin katmalarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşansarsıntılardır. Başka bir deyişle yer kabuğunun derinliklerindeki bir bölgenin aniden kırılması ve burada depolanmış deformasyon enerjisinin sismik enerjiye dönüşerek dalgalar halinde yer kabuğunu üzerindekilerle birlikte titreştirmesidir.

  2. Sayfa
  Depremin olacağını önceden tespit edencihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, depremle içi içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır.

  3. Sayfa
  Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da%95'nin bu bölgeler üzerinde yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin %98'inin ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgelerinde bulunduğu bilinmektedir.

  4. Sayfa
  Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.Depremin yaratacağı hasarları en aza indirmek amacıyla;Deprem öncesinde,Deprem sırasında veDeprem sonrasında aşağıdaki önlemleri almalıyız.

  5. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLERYerleşim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. Kaygan ve ovalık bölgeleri iskana açmamalıyız. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere yapmamalıyız.Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun, sağlam olarak)İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır.Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.

  6. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLERÇok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.Sigorta sistemine dahil olmalıyız.Bu önlemlerin yanı sıra da günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde, aşağıda sayılan önlemleri almalıyız;

  7. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Dolap üzerine konulan eşya ye büro malzemelerinin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız.** Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere tespit etmeliyiz.** Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine veya duvara tespit etmeliyiz.** Duvar bölmeleri ye panoları zikzak düzende yerleştirip, yere tespit etmeliyiz.

  8. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmeliyiz.** Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde etiketler koymalıyız.** Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektriksigortalarını otomatik hale getirmeliyiz.

  9. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız.** Bir deprem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmalıyız.** Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veyaişyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız.

  10. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asmalıyız.** Aile bireyleri ile topluca deprem sırasında nasıl korunacağımız hususunda sohbet ve alıştırmalar yapmalıyız.** Aile bireylerimiz ile iletişimi nasıl sağlayacağımızı ve eve ulaşamayacağımız durumlar için alternatif buluşma yerlerini planlamalıyız.** Depremin gece meydana gelebileceğini düşünerek, yatağımızı pencerenin önünden ve eşyaların dökülebileceği yerlerden uzak yerleştirmeliyiz.

  11. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Acil durumlarda yardım istemek için (Sivil Savunma, Polis, Jandarma, Hastaneler, Kızılay vb. gibi) önemli telefon numaralarını öğrenmeliyiz.** İlkyardım kurslarına katılmalıyız veya ilk yardımla ilgili bilgileri içeren kitap, broşür vb. gibi yayınları evimizde bulundurmalıyız.

  12. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLEREşyaların Ev İçerisine Yerleştirilmesinde, Dikkat Edilecek Önlemler;** Gerekli ilk yardım malzemesi, yedek pil ve pilliradyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çantaiçerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız.

  13. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER1) Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.

  14. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER2) Tekerlekli sandalyede isek tekerlekleri kilitleyerek başımızı ve boynumuzu korumaya almalıyız. 3) Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. Birinci maddede belirtildiği şekilde kendimizi korumalıyız.

  15. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLERSarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz. Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.Merdiven, balkon, koridor ve geniş tabanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız.

  16. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER6) Okulda isek sınıfta kalarak sağlamsa sıra altlarına ya da sıra yanına birinci maddede belirtildiği şekilde başımızı korumalıyız. 7) Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz. 8) Bulunduğumuz mekanı terk ederken başımızı bir çanta, kitap

  17. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLERB. Bina Dışında;Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. 2) Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız. Tusunami adı verilen büyük dalgaların oluşabileceği unutmamalıyız. 3) Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz. 4) Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız. 5) Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız.

  18. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER**Yüksek Yapılarda Deprem Davranışı**BAŞINIZI ÇANTA, MİNDER, KİTAP, KLASÖR GİBİ ŞEYLERLE KORUYUN. DOLAP, KAHVE MAKİNASI GİBİ ŞEYLERDEN UZAK DURUN. KOLONLARA YAKIN DURUNBİNADAN ÇIKMAK İÇİN YANGINMERDİVENLERİNİ KULLANIN VE İKİBÜKLÜM EĞİLEREK, HEDEF KÜÇÜLTEREK İNİN.ASANSÖRÜ KULLANMAYINÜSTKATLAR ALTKATLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA SALLANIR. DAHA ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREKİR.BİNADAN ÇIKTIKTAN SONRA YAKININDA BÜYÜK BİR AĞAÇ VARSA ONUN ALTINA GİDİP BEKLEYİN AĞAÇ DALLARI DÜŞEN PARÇALARIN HIZINI KESEBİLİR YA DA BAZI PARÇALARI TUTABİLİR.

  19. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER**Alışveriş Merkezlerindeki Davranış**

  20. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLERC. Araç Kullanırken;Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisindebeklemeliyiz. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlaragitmeliyiz.Normal trafikten, alt ve üst geçitlerden, binalardan, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız.

  21. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLERC. Araç Kullanırken;Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerdedeğilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.Sarsıntı sona erdikten sonra da depremin zarar verdiği yerlerden geçmemeliyiz.

  22. Sayfa
  DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLERD. METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İSEK;Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmemeliyiz. Elektriğe kapılabilir veya diğer bir trençarpabilir.Trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalıyız.Metro veya tren personeli tarafından verilentalimatları izlemeliyiz.

  23. Sayfa
  İSTASYON YETKİLİLERİN SÖZLERİNE UYUN.YAŞLILARI VE ÇOCUKLARI KOLLAYINALT GEÇİTTEN İNERKEN ADIMLARINIZA VE BASAMAKLARA DİKKAT EDİN

  24. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLERKesinlikle panik yapmamalıyız.Tüp, elektrik, su ve varsa doğalgazı kontrol etmeliyiz. Elektrik fişlerini prizden çekmeli veya şalteri kapatmalıyız. Su ve doğalgaz ana vanalarını kapatmalıyız.Yangın kontrolü yapmalıyız, varsa yanan sobaları söndürmeliyiz.Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.

  25. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLERYıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, ilk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız.İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız.Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz.Yollarda hasta ye yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.i) Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız.Aile içinde birbirimizle dayanışma halinde olmalıyız.Özellikle çocukları olayın etkisinden uzaklaştırmalıyız.Kurtarma ve sosyal yardımlar sırasında panik ve kargaşaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yardımcı olmalıyız.

  26. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLERBina zarar görmüş işe içeri girmek için en az bir saat beklemeliyiz. İlgililerin duyurusu doğrultusunda hareket etmeliyiz.Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından uzaklaşmalıyız.Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa, dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz.Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız.Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi talebinde bulunmamalıyız.

  27. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLERKurulan Kriz Merkezlerine giderek, içinde bulunduğumuz durum hakkında bilgi vermeliyiz.Bina zarar görmemiş ise, içeri girmek için en az bir saat beklenmeli, ilgililerin görüşü ve duyurusu doğrultusunda hareket edilmeli ve onların izni alınmadıkça içeri girilmemelidir.

  28. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLERYıkıntı Altında Mahsur KaldıysanızPaniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız.Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak içinhareketlerinizi kontrol altında tutunuz.El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmayaçalışın.Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerininseslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanınız.

  29. Sayfa
  AFETE HAZIR MISINIZ?Siz ve yaşadığınız çevre afete karşı hazırlıklı mı?Ailenizin fertleri afete hazırlıklı mı?Aileniz fertleriyle konuştunuz mu? (Bir afet sırasındanerede buluşacaksınız? Ne yapacaksınız?)72 saat yetecek kadar yiyecek malzemeniz hazır mı? (Kapalı kaplar içerisinde veya konserve olarak)Afet çantanız var mı? (İçinde; el feneri, İlk yardım çantası, radyo, yedek pil vs.)Arabanızda bir afet çantası var mı?Siz ve aileniz son üç yılda ilk yardım eğitimi gördünüzmü?Yaşadığınız evde veya bulunduğunuz apartmanın her katında duman dedektörü, yangın alarmı var mı?

  30. Sayfa
  AFETE HAZIR MISINIZ?i) Evinizde yangın söndürme cihazı var mı? Bu cihazları her fert kullanmasını biliyor mu?Elektrik sigortaları otomatik mi?Siz ve ailenizin tüm üyeleri su-elektrik-gaz vanalarının yerini ve nasıl kapatılacağını biliyor mu?Sizin ve ailenizin önemli kayıtlarının kopyaları evindışında yangına dayanıklı bir yerde saklanıyor mu?Bir yangın olduğunda yapılacak işleri ailenizle konuşup tespit ederek tatbikat yaptınız mı?Afet sonrasında yaşadığınız bölge dışındakalabileceğiniz bir mesken var mı?

  31. Sayfa
  AFETE HAZIR MISINIZ?Sizi afet durumunda arayacak yakınınız, dostunuz var mı? (Sizin varlığınızı, sağlığınızı tespit ya da kontrol edecekkişiler belirlendi mi?)Okula giden çocuklarınızın okudukları okulun afet planı var mı? Varsa tatbikatı yapılmış mı? Çocuklar ne yapacaklarını biliyorlar mı?r) Ev, araba ve işyeri ile kendinizi sigorta ettirdiniz mi?

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Videoları

 • 4
  2 hafta önce

  1999 Depremi sonrası hazırlanan bu eğitici animasyon videoda Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara anlatımıyla Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler anlatılıyor...

 • 3
  2 hafta önce

  Deprem öncesi alınması gereken yapısal olmayan önlemler nelerdir?

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)